Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα,4easybuy.com διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα 4easybuy.com συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 4easybuy.com ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. 2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα: H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία. 3. Περιορισμός Ευθύνης: Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για την επανάληψη αποστολής με οποιανδήποτε μέθοδο σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή άλλης φύσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών κατ' επέκταση κωδικών μετά την αποστολή αυτών και εφόσον έχουν αποσταλεί και αναφερθεί ως επιτυχείς από ανεξάρτητο με την 4easybuy συνεργάτη που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το 4easybuy.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.
Υποχρεώσεις Χρήστη: Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος 4easybuy.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου 4easybuy.com και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του 4easybuy.com Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Όροι συναλλαγής της Υπηρεσίας ανανέωσης και αγοράς χρόνου ομιλίας

1. H υπηρεσία ανανέωσης και αγοράς χρόνου ομιλίας μέσα από το eshop είναι διαθέσιμη σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, και μέσω αυτής μπορούν να αγοράσουν χρόνο ομιλίας τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Η εγγραφή και είσοδος με «Όνομα χρήστη»,«Κωδικό χρήστη», «Κινητό τηλέφωνο» και «Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (mail)»  είναι υποχρεωτική και δίνει στους χρήστες περαιτέρω δυνατότητες όπως τη δημιουργία προφίλ, τον έλεγχο και τη διαχείριση των λογαριασμών τους καθώς και όλα τα προνόμια που παρέχονται από την Εταιρεία. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με τα

ακόλουθα 100% αξιόπιστα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK ERGASIAS, HELLENIC POSTBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, PAYPAL,  Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

2. Η υπηρεσία ανανέωσης χρόνου ομιλίας, internet και προπληρωμένων καρτών (prepaid) είναι διαθέσιμη σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται.

3. Η πληρωμή γίνεται μέσω προπληρωμένης η μη πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες Mastercard, Visa και το online σύστημα πληρωμών PayPal. Οι πληρωμές των υπηρεσιών μας ενδεχομένος να επιβαρυνθούν με μια ελάχιστη προμήθεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις που η εξόφληση πραγματοποιείτε μέσω (Mastercard, Visa, PayPal και webbanking). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, κωδικοί κ.α. δεν θα συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα παρά μόνο από τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που συνεργάζεται η 4easubuy. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι στο περιβάλλον των συστημάτων των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτούς χωρίς την παρέμβαση της 4easubuy. Κατά συνέπεια η 4easubuy, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε καμία φάση στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών καρτών ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική / χρεωστική τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην Τράπεζα που έχουν εκδώσει την κάρτα τους. Στην περίπτωση λανθασμένης παραγγελίας προϊόντος, η επιστροφή χρημάτων με προϋπόθεση την παρακράτηση των τραπεζικών εξόδων και προμηθειών είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο κωδικός ανανέωσης δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

4. Η έκδοση τιμολογίων για την αγορά χρόνου ομιλίας μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας από το www. 4easybuy.com, δεν είναι δυνατή online. Όσοι πελάτες μας επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου των αγορών τους πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της 4easybuy. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παραλαβουν μεσο του προσωπικού τους email ηλεκτρονική απόδειξη που θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Εάν επιθυμούν να παραλάβουν απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της 4easybuy έχοντας μαζί τους την ηλεκτρονική απόδειξη που θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς.

5. Κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο www.4easybuy.com και προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία της Υπηρεσίας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για την παραγγελία σας, είτε και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν όπως (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) τα οποία ρητά δηλώνετε ως απολύτως ακριβή και αληθή, βάση του άρθρο 8 Ν.1599/1986 και έχοντας υπόψην σας τις κυρώσεις που προβλέπονται, από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986. Ο

πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

6. Η 4easybuy λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου και προς το σκοπό αυτό διατηρεί συνεχή συνεργασία με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών & Ταχυδρομείων), ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) και τη CCU (Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος). Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός τηλεφώνου, ποσό αγοράς χρόνου ομιλίας κ.α.), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η 4easybuy χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την 4easybuy όσο και από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

7. Οι πελάτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από την 4easybuy και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής

συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ακόμα οι πελάτες αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρείας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθής συμπεριφοράς και χρήσης των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό. Ο πελάτης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς

εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ.

8. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. (Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η 4easybuy. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους χρήστες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η 4easybuy έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην 4easybuy, και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του Ν. 2472/97 ποσού.

logos visa-mastercard